fbpx
18 czerwca 2018

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Serwisu iteco.com.pl

 

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

 • 1

Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem iteco.com.pl.
 2. Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 3. Administrator – Krzysztof Tuszewski, prowadzący działalność pod firmą ITECO Services Krzysztof Tuszewski z siedzibą we Wrocławiu (52-413), przy ul. Ks.J.Dzierżonia 18, NIP: 9130001853, nr REGON: 930821731.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 7. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 8. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 9. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 10. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 11. Retargeting – forma marketingu internetowego oparta na plikach cookies, polegająca na docieraniu z przekazem marketingowych do Użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili Serwis.

 

 • 2

Pozyskiwanie informacji

Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
 3. poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www,
 4. poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.

 

 • 3

Dane w formularzach kontaktowych

 1. Serwis zbiera wyłącznie informacje o Użytkownikach, w tym ich dane osobowe, podane dobrowolnie przez Użytkowników.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego.

 

 • 4

Bezpieczeństwo

 1. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 2. Zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 3. Za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
 4. Wszelkie dane, w tym w szczególności dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

 • 5

Cele wykorzystywania plików cookies

 

 1. Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkownikom, w tym do Retargetingu.
 2. Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 

 • 6

Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 1. Google Analytics,
 2. Google AdSense,
 3. Google AdWords.

 

 • 7

Zarządzanie plikami Cookies – jak cofnąć zgodę

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 2. W celu zmiany ustawień cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 1. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownika korzysta z usług Serwisu.
 2. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

 • 8

Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym Serwisu danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości nawiązania kontaktu oraz przestawienia oferty i zawarcia umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Użytkownika lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, za prawnie uzasadniony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 

 

 • 9

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail Administratora …………………………..

 

 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.